Organizovanie očkovania v Dome kultúry dňa 26. januára 2022.

Mesto Nováky oznamuje, že dňa 26. januára 2022 od 13.00 h bude organizovať očkovanie v Dome kultúry.

V prípade záujmu občanov o očkovanie je potrebné sa nahlásiť  telefonicky v čase od 9.00 h do 15.00 h na telefónnych číslach 0940 636 402 alebo 0940 636 403. Nahlasovať sa môžete do 24. januára 2022 do 15. 00 h. Pri nahlasovaní je potrebné uviesť okrem základných identifikačných údajov aj o koľkú očkovaciu dávku máte záujem.

Pred očkovaním je potrebné vypísať formuláre, ktoré sú zverejnené na stránke mesta. Pre tých, ktorí nemajú možnosť tlače, dokumenty budú k dispozícií na sekretariáte mestského úradu, kde si ich je možné prevziať, alebo ich vypíšete priamo pri očkovaní.

Potrebné dokumenty: 1x dotazník o očkovaní, 2x informovaný súhlas, anamnestický dotazník - tretia dávka.
 
Vyplnením týchto tlačív bude očkovanie plynulejšie. Pre zrýchlenie procesu očkovania odporúčame priniesť si so sebou vyplnené tlačivo - písomný informovaný súhlas pacienta, anamnestický dotazník, ale aj občiansky preukaz, preukaz poistenca a kartičku s prehľadom o užívaných liekoch.
 
Všetky dôležité informácie o jednotlivých vakcínach nájdete na stránke www.slovenskoproticovidu.sk


18.01.2022
Dotazník o očkovaní - 1. - 2. dávka
Informovaný súhlas - 1. - 2. dávka
Informovaný súhlas - 3. dávka
Anamnestický dotazník
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 25.05.2022
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 22.03.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 16.05.2022
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY