Neuznášania schopné zasadnutie MsZ Nováky dňa 20.4.2022

Primátor mesta Nováky, Ing. Dušan Šimka, oznamuje občanom, že rokovanie
mestského zastupiteľstva, ktoré bolo zvolané na 20.apríla 2022 sa
neuskutočnilo z dôvodu, že nebolo uznášania schopné. Nezúčastnili sa ho
nasledovní 7 poslanci: poslankyňa p. Dana Horná, poslanci- p. Anton Hajnovič,
p. Marián Miština, p. Juraj Svitok, p. Michal Gogola, p. Branislav Adamec a p. Roman Jakubis.21.04.2022
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 16.01.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 30.01.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA