Oznámenie o začatí prác na ul. Suvorovovej

Mesto Nováky si Vám touto cestou dovoľuje oznámiť, že v termíne od 23.05.2022 do 30.06.2022 budú vykonávané stavebné práce na rekonštrukcii časti ulice Suvorovovej v Novákoch, pričom dokončovacie práce sa budú vykonávať v závislosti od poveternostných podmienok. Týmto Vás prosíme o Vašu trpezlivosť a ohľaduplnosť počas realizácie prác.

Zároveň žiadame občanov, aby rešpektovali prenosné dopravné značenie a neparkovali na miestach brániacich výkonu stavebných prác.

V prípade otázok môžete kontaktovať stavebný dozor na telefónnom čísle: Ing. Peter Novota: 0948 690 95918.05.2022
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 21.06.2022
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 07.06.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia kultúry a vzdelávania 14.06.2022
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA