Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v termíne 15. 6. 2022

Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina oznamuje, že z dôvodu plánovaných
prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 15.6.2022 v čase od 06:50
do 19:00 prerušená distribúcia elektriny pre odberné miesta uvedené v
prílohe tohto oznámenia.06.06.2022
Úplné znenie
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 13.12.2022
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia kultúry a vzdelávania 26.09.2022
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA