Oznámenie o plánovanom prerušení dodávky tepla

BENET, s. r. o. Nováky, ako dodávateľ tepla Vám oznamuje, že z dôvodu plánovanej opravy, údržby a revízie tepelného napájača SE, ENO - Prievidza bude v dňoch:

od 11. 7. 2022 od 00.00h   do  15. 7. 2022 do 23.55h (t.j. päť dní) 

prerušená dodávka tepla na ulici Bernolákovej, Rastislavovej, M. Bela, M. R. Štefánika, Pribinovej, Čerešňovej, Kukučínovej, Svätoplukovej, na Námestí SNP a časti ulice Chemikov v Novákoch. 04.07.2022
Úplné znenie
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 13.12.2022
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia kultúry a vzdelávania 26.09.2022
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA