Pozvánka na rokovanie MsZ Nováky

Primátor mesta Nováky, Ing. Dušan Šimka, zvoláva nové rokovanie MsZ do obradnej siene mestského úradu, ktoré sa uskutoční dňa 20. júla 2022 o 15:30 hod (t.j. streda) s pokračovaním programu z rokovania MsZ dňa 21. júna 2022.
Rokovanie bude vysielané v priamom prenose v mestskej televízii a zároveň na youtubovom kanáli mesta.

Zasadnutie je verejné, občania sú vítaní.

Program zasadnutia v prílohe.18.07.2022
Program MsZ
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 16.01.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 26.01.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA