V žiadosti o poskytnutie dotácie z Fondu na podporu umenia bola Knižnica mesta Nováky úspešná aj v roku 2021

a bola podporená sumou 2 000€. Vďaka tejto dotácii, ktorá bola určená na akvizíciu knižničného fondu a aj financiám z rozpočtu mesta Nováky sa dokúpilo 242 knižných titulov z beletrie a náučnej literatúry. Dospelým čitateľom pribudlo 152 titulov, z toho je 123 kníh z beletrie a 29 kníh z náučnej literatúry a deti a mládež si majú možnosť požičať 90 nových titulov, z toho 78 kníh z beletrie a 12 kníh z náučnej literatúry. Viac ako 20% pridelenej podpory bolo vyčlenených na nákup kníh vydaných s podporou FPU. Knihy sú pripravené na vypožičanie všetkým registrovaným čitateľom, ale aj novým členom, ktorý budú v Knižnici mesta Nováky vítaní. Cieľom tohoto projektu bolo obohatiť knižničný fond o nové zaujímavé a žiadané publikácie a uspokojiť potreby čitateľov, ktorými sú nielen obyvatelia mesta Nováky, ale aj jeho okolia.21.09.2022
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 12.12.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 04.12.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA