Verejná vyhláška- Odsávanie haly prevádzkovej budovy

Mesto Nováky v zmysle § 65g ods. 3 zákona oznamuje, že dokumentácia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti "Odsávanie haly prevádzkovej budovy" je zverejnená na webovom sídle mesta a taktiež je možné do nej nahliadnuť na Mestskom úrade v Novákoch, odd. výstavby a rozvoja mesta, v pracovných dňoch: pondelok - utorok v čase od 7:15h do 11:30h a od 12:15h do 14:45h, streda v čase od 7:15h do 11:30h a od 12:15h do 16:45h a piatok v čase od 7:15h do 11:30h a od 12:15 do 12:45h.

Dokumentácia sa nachádza v linku:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/odsavanie-haly-prevadzkovej-budovy

 08.02.2023
verejná vyhláška
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 04.09.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia športu 04.10.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA