OZNAM- triedenie odpadu

Mestský úrad v Novákoch a spoločnosť Vepos Nováky oznamujú občanom , že plasty, kovy a tetrapaky  sa zbierajú ako jedna zložka. V rodinných domoch to bude do žltých  vriec. Pri bytových domoch môžu občania používať  na triedenie týchto troch zložiek 1100 litrový  kontajner žltý, červený aj oranžový.

Donedávna sme boli zvyknutí triediť kovy, plasty a nápojové kartóny zvlášť do samostatných nádob. Po novom sa môžu tieto tri zložky zmiešavať. Nastane  trojkombinácia: plasty, kovové obaly a nápojové kartóny. Používaním spoločného zberu by sa mala zvýšiť dostupnosť zberu pre občana a zjednodušiť triedenie odpadu priamo v domácnosti.

 15.02.2023
Spôsob triedenia odpadu
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 06.11.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 04.12.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA