Overovania kvalifikácií v SR, v sektore chémia a farmácia

Fotografia ku podstránke: Overovania kvalifikácií v SR, v sektore chémia a farmácia

SOŠ Nováky je COVP v technickej a aplikovanej chémii a na základe toho od septembra 2022 aj autorizovanou inštitúciou v systéme overovania kvalifikácií v SR, v sektore chémia a farmácia.
v januári 2023 sa už uskutočnila aj prvá skúška SOK, v ktorej získalo certifikát "Špecialista predaja chemických produktov", prvých sedem uchádzačov. V prípade záujmu ďalších uchádzačov môžete kontaktovať sekretariát SOŠ na tel. čísle: 046/546147220.02.2023
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 15.05.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 07.06.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA