Zasadnutie Kooperačnej rady územia udržateľného mestského rozvoja Prievidza – Nováky

Zasadnutie Kooperačnej rady územia udržateľného mestského rozvoja Prievidza – Nováky

 

 

Dňa 23.02.2023 sa v Prievidzi uskutoční Zasadnutie Kooperačnej rady UMR č. 1/2023.

 

Územie udržateľného mestského rozvoja ("UMR") je územie jadrového mesta a obcí jeho zázemia. Je nástrojom na podporu riešenia spoločných výziev, vrátane využitia rozvojového potenciálu územia. UMR Prievidza – Nováky, tvorí jadrové mesto Prievidza, jadrové mesto Nováky, mesto Bojnice a obec Koš.

 

Účelom vzniku UMR bolo pripraviť, v zmysle metodiky Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, štruktúry na regionálnej a miestnej úrovni pre zjednodušenie prístupu k financovaniu svojich rozvojových potrieb z európskych fondov v novom programovom období, ktoré začalo v roku 2021 a bude trvať do doku 2027.

Pozvánka na zasadnutie KR UMR PD-NO dňa 23.02.2023 (v prílohe)

Materiál na zasadnutie KR UMR PD-NO dňa 23.02.2023 (materiál zverejnite v podobe ako na webovom sídle mesta Prievidza tu:  https://prievidza.sk/samosprava/uzemie-udrzatelneho-mestskeho-rozvoja-uzemie-umr/umr-prievidza-novaky/zasadnutia-kooperacnej-rady-umr-prievidza-novaky/material-na-zasadnutie-kr-umr-pd-no-dna-23-02-2023/ )

 



22.02.2023
Pozvánka
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 06.11.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 04.12.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA