Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho rokovania a miestneho šetrenia

  • Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho rokovania a miestneho šetrenia
  • "Prestavba neobytného podkrovia na obytné podkrovie, byt č. 6 vchod č. 4, Rastislavova 324/2, Nováky"
  • Žiadateľ: Matúš Pagáč

Termín zverejnenia: 7.9.2023 – 22.9.2023

 07.09.2023
Oznámenie
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 04.09.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia športu 04.10.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA