Prerušenie distribúcie elektriny 18.09.2023,20.09.2023,22.09.2023,27.09.2023,29.09.2023

Oznamujeme občanom, že v dňoch

18. 09. 2023 v čase od 15.30 do 21.30 hod

20.09.2023 v čase od 13.30 do 21.30 hod

22.09.2023 v čase od 13.30 do 19.30 hod

27.09.2023 v čase od 05.30 do 16.30 hod

29.09.2023 v čase od 07.45 do 12.45 hod bude v našom meste prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality uvedené v prílohách.11.09.2023
Prerušenie dňa 29092023
Prerušenie dňa 27092023
Prerušenie dňa 22092023
Prerušenie dňa 20092023
Prerušenie dňa 18092023
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 04.09.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia športu 04.10.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA