V školskom roku 2024-2025 SOŠ Nováky otvára tieto odbory

Maturitné vysvedčenie  + výučný list:

 mechanik hasičskej techniky

 mechanik - mechatronik – možnosť duálneho vzdelávania

 mechanik počítačových sietí 

 technik spracovania plastov – možnosť duálneho  vzdelávania

Maturitné vysvedčenie:

biotechnológia a farmakológia 

poradenstvo vo výžive

kontrolór potravín

Špecializačné pomaturitné štúdium:

procesný špecialista pre chemický a farmaceutický priemysel 

špecialista spracovania plastov

 

Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke školy:  http://www.sosnovaky.sk/

 

 17.10.2023
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 06.11.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 04.12.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA