Verejná vyhláška-výzva na odstránenie nedostatkov

  • Výzva na odstránenie nedostatkov
  • "Prestavba neobytného podkrovia na obytné podkrovie, byt č. 6, vchod č. 4, Rastislavova 324/2, Nováky"
  • Navrhovateľ: Matúš Pagáč v zast. Ing. Jana Tomanová
  • Termín zverejnenia: 24.10.2023 – 08.11.2023


24.10.2023
výzva
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 06.11.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 04.12.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA