Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v prievidzi

Vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, v územnom obvode okresu Prievidza, od 05.07.2015 o 06:00 hod - do odvolania

Úplné znenie výhlásenia na stiahnutie tu ...

07.07.2015