Krajské riaditeľstvo policajného zboru, Jilemníckeho 1, 911 42 Trenčín, Krajský dopravný inšpektorát oznamuje že

Od soboty 01.08.2015 do približne 30.11.2015 bude z dôvodu rekonštrukcie úplne uzavretá cesta I/50 v prejadnom úseku mestom Nováky v Okrese Prievidza.

Doprava smerujúca od Trenčína na Prievidzu bude v meste Nováky odklonená na obchádzkovú trasu vedúcu po miestnych komunikáciach ul. Jasenského, Gašpara Košťála, ceste I/64 ul. Andreja Hlinku, z ktorej sa dorpava dostane naspäť na cestu I/50.
Doprava smerujúca od Prievidze na Trenčín bude z cesty I/50 presmerovaná v Novákoch na cestu I/64 ul. Andreja Hlinku a z nej naspäť na cestu I/50 ul. Trenčianska.

Krajský dopravný inšpektorát v Trenčíne chce touto cestou požiadať účastníkov cestnej premávky, aby dbali o zvýšenú opatrnosť, sledovali situáciu v cestnej premávke a dočasné dopravné značenie. Obzvlášť chceme upozorniť vodičov motorových vozidiel na pohyb chodcov a cyklistov na obchádzkovej trase.

31.07.2015
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 04.09.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 18.08.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA