Cyklomagistrála spojí Handlovú, Nováky a Bošany. Vzniknú aj náučné chodníky

Vedenie mesta Nováky sa spolu s okolitými obcami a Trenčianskym samosprávnym krajom zaoberá myšlienkou vytvorenia centrálnej cyklomagistrály. Tá by mala prepojiť Handlovú s Prievidzou, Partizánskym a Bošanmi. Našou úlohou je vytipovať územie, kadiaľ by mohla prejsť cez Nováky. Musíme zvážiť, kde sa cesta napojí na Opatovce nad Nitrou a kde sa napojí na Zemianske Kostoľany. Momentálne prebiehajú rokovania so spoločnosťou Fortischem a povodím Váhu. Vedenie mesta Nováky rieši využitie ich pozemkov na realizáciu cyklotrasy. Okrem toho je potrebné zistiť, či sú dané priestory bezpečné na účel cyklomagistrály. Uvažujeme nielen nad vybudovaným hlavnej trasy, ale radi by sme ju prepojili aj s centrami v meste. Hovoríme o centrách oddychu, akým je napríklad mestský park, ale aj o centrách občianskej vybavenosti – úrady, banky, pošta i obchody. Pod týmto zámerom sa skrýva myšlienka odbremeniť mesto od áut, aby sa ľudia mohli pohodlne a bezpečne dopraviť kam potrebujú, aj na bicykli. Pre zaistenie bezpečnosti cyklistov musíme upraviť chodníky, respektíve cesty. Keďže väčšina ciest druhej a tretej triedy je vo vlastníctve mesta, nie sme obmedzení v realizácii zvislého dopravného značenia na komunikáciách, či v ich inej úprave. Toto je náš prioritný plán v oblasti cestovného ruchu. Na realizácii cyklomagistrály sa bude podieľať mesto Nováky, obce, ktorými bude cesta prechádzať a gestor projektu Trenčiansky samosprávny kraj.
Vedenie mesta Nováky okrem centrálnej cyklotrasy plánuje aj vybudovanie niekoľkých náučných chodníkov. História nášho mesta je naozaj bohatá a mali by sme byť na ňu patrične hrdí. Preto by sme chceli vytvoriť náučné chodníky, kde by sa obyvatelia a turisti mohli dočítať niečo o histórii mesta, o histórii priemyslu mesta i o okolitej faune a flóre. Oblasť, kde by sme mohli vytvoriť chodníky a oddychové zóny, je naozaj obrovská. Realizáciu týchto zámerov nám dovoľuje aj pozemková reforma. K pozemkom v súkromnom vlastníctve, podľa reformy, musia byť vytvorené prístupové cesty. A práve správa týchto ciest prešla na obce, ktoré sú povinné sa o ne starať. Vedenie mesta Nováky ich chce poprepájať a využiť finančný príspevok na ich revitalizáciu a realizovanie protipovodňových opatrení. Ministerstvo pôdohospodárstva na to pripravilo projektové dokumentácie, ale žiadosti o dotácie musia predložiť jednotlivé obce. Môžeme sa uchádzať o finančné prostriedky vo výške maximálne 1,2 milióna eur, so stopercentným krytím nákladov. Projektová dokumentácia je teda hotová, momentálne sa vybavujú stavebné povolenia a súbežne s tým môže ísť verejné obstarávanie. Cieľom vedenia mesta Nováky je sprístupniť tieto cesty a vybudovať náučné chodníky, ktoré by viedli k oddychovým zónam. V nich by Nováčania a turisti mohli bezpečne zakladať ohne a ľudovo povediac – ,,vypadnúť z reality“.

18.08.2015