Dá sa vianočný stromček skompostovať?

Vianočné sviatky sa skončili a my tu máme ďalší rok 2016. O chvíľu zase začne pracovné tempo a nové povinnosti pre všetkých, či už pre deti, študentov ale aj nás dospelých. A čo novoročné predsavzatia? Dávate si ich aj vy? A čo tak dať si netradičné „odpadové“ predsavzatie na rok 2016.

Čo znamená „odpadové“ predsavzatie? Znamená to, správať sa environmentálnejšie a začať napr. lepšie triediť odpad, biologický odpad z kuchyne a zo záhrady skompostovať vo svojej záhrade, textil, ktorý sa už v domácnosti nepoužíva odovzdať do nádoby na textil, resp. darovať ho, elektroodpad, batérie a akumulátory odovzdať na obci, resp. organizácii, ktorá ho spracuje. Keď odpad nebudeme vyhadzovať po prírode, po obecných potokoch spoločne prispejeme ku krajšiemu, čistejšiemu ale hlavne zdravšiemu prostrediu v ktorom žijeme.

Môžeme začať napr. tak, že vianočný stromček skompostujeme a nie odhodíme niekde ku smetnému košu alebo len tak niekde do prírody s poznámkou – „však to sa rozloží“.

Kompostovací proces môže prebiehať iba vtedy ak je naplnený pomer zelených (napr. tráva) a hnedých (napr. štiepka) surovín. Práve vianočný stromček nám spĺňa hnedú surovinu. Je potrebné stromček rozsekať na menšie časti a môžeme ho primiešať do kompostéra a urobiť dobrú vec, nie len pre seba, ale pre nás všetkých.

Prajem Vám všetkým, všetko dobré v novom roku 2016. Hlavne nech sme plný elánu, nech máme srdce plné lásky a nech máme veľa zdravej životnej energie.

Spracovala: Ing. Ďurišová

12.01.2016