Náklady na jeden vývoz veľkoobjemového kontajnera, ktorý sa nachádza na parkovisku pod starým cintorínom v Novákoch.

Kontajner je celoročne pristavený na výhradné uloženie odpadu zo starého cintorína. Občania však do kontajnera ukladajú aj objemný, stavebný a iný odpad, ktorý do tohto kontajnera nepatrí. Týmto spôsobom je kontajner prepĺňaný odpadom, pre ktorý nie je určený, následkom čoho vzniká v okolí kontajnera výrazný neporiadok.

Náklady sú vyčíslené za vývoz uvedeného kontajnera, ktorý bol zrealizovaný v mesiaci december 2015:

- Dopravné náklady na vývoz: 23,64 €
- Náklady na odpad (1,37 ton) : 59,89 €
SPOLU: 83,53 €

V Novákoch dňa 05.01.2016 vypracoval A. Horný

26.01.2016