POMÔŽTE MESTU AJ SVOJMU OKOLIU SVOJIM HLASOM

Ďalšie kompostéry v meste.
Vážení občania, Mesto Nováky si Vás dovoľuje touto cestou požiadať o podporu pri hlasovaní pre získanie finančného daru poskytovaného spoločnosťou Reiffeisen BANK.

Predmetom tohto daru je podpora aktivít na ochranu a tvorbu životného prostredia/ materiálno-technické vybavenie, ktoré bude slúžiť na zveľadenie zelenej plochy.

Mesto Nováky už v roku 2015 rozbehlo pilotný projekt v oblasti predchádzania vzniku biologického odpadu. Medzi najdostupnejšiu a zároveň najjednoduchšiu technológiu nakladania so zeleným odpadom patrí kompostovanie. Kompostovanie na verejných priestranstvách a v školách patrí k najjednoduchším a najefektívnejším systémom predchádzania vzniku komunálneho odpadu, pričom jeho environmentálny benefit je po všetkých stránkach nadpriemerný. Výsledkom kompostovania je biologické hnojivo - kompost, ktorým zveľadíme zelené plochy v škole a v meste Nováky. Slogan mesta Nováky znie "pre niekoho odpad - pre Nováky poklad".

Účel podpory bude pozostávať z nákupu 13 ks 400 L kompostérov (728 EUR), 13 ks prekopávačov kompostu (104 EUR) a osveta na školách a pre záhradkárov (168 EUR).

HLASOVAŤ MÔŽETE OD 01.03.2016 DO 31.03.2016
MIESTO HLASOVANIA: na pobočkách Reiffeisen BANK v Prievidzi v OD Prior a v OC Korzo

MESTO NOVÁKY VÁM TÝMTO ĎAKUJE ZA PODPORU


07.03.2016
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 04.09.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia športu 04.10.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA