Vážení občania, potrebujeme vedieť Váš názor.

Pre vypracovanie komunitného plánu sociálnych služieb, si Vás dovoľujeme poprosiť o vyplnenie dotazníku, ktorý nájdete na www.dotaznik.novaky.sk.

Vopred Vám ďakujeme za Váš názor.16.03.2016