Ohlásenie možnosti zvýšenia hlučnosti

Slovenské elektrárne, a.s. Elektrárne Nováky plánujú v nižšie uvedených termínoch vykonať prefuk technologického zariadenia v rámci ukončovania prác po oprave zariadení:
  • dňa 17.3.2016 v čase od 10:00 hod do 17:00 hod resp.
  • dňa 18.3.2016 v čase od 10:00 hod do 17:00 hod.
Z dôvodu, že počas prác sa môže vyskytnúť zvýšená hlučnosť, ktorú bude počuť pravdepodobne aj v obci Zemianske Kostoľany a Nováky nahlasujú termín prevádzania týchto prác.

Pracovníci Slovenských elektrárni, a.s. sa budú snažiť obmedziť hlučnosť na čo najnižšiu hladinu a samozrejme i skrátiť čas trvania na minimálne potrebný pre prefuk technologického zariadenia.

16.03.2016