Mestský úrad Nováky oznamuje obyvateľom

že rozhodnutia na daň z nehnuteľností, daň za psa a na miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady si budú môcť prevziať na mestskom úrade v dňoch:

od 25. 04. 2016 do 29. 04. 2016 od 08,00 h do 19,00 h

Rozhodnutia si môžete prevziať na ekonomickom oddelení, 1. poschodie, číslo dverí 7 a následne uhradiť v pokladni mestského úradu.

Mesto Nováky pristúpilo k takémuto riešeniu z dôvodu úspory finančných prostriedkov na poštovné náklady a zároveň rozhodnutia na daň z nehnuteľností, daň za psa a na miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady si môžu občania prevziať naraz. Pokiaľ občania túto možnosť nevyužijú, bude im rozhodnutie doručené obvyklým spôsobom.

04.04.2016