Výkup papiera

Firma Harmanecké papierne Vám oznamuje, že pravidelný výkup a výmena papiera v roku 2017 sa bude konať každý mesiac v posledný pracovný deň a to v čase:\r\nod 09,30 h - 10,30 h na autobusovej zastávke v Horných Lelovciach\r\nod 15,00 h - 15,30 h na parkovisku pri Dome kultúry\r\nod 15,30 h - 15,45 h – na parkovisku – Námestie SNP\r\nPokiaľ máte záujem o odovzdanie a výmenu papiera, prineste zabalený papier, okrem kartónov, na avizované miesta, kde ho pracovník spoločnosti od vás odkúpi.

10.01.2017