Výkup papiera

Firma Harmanecké papierne Vám oznamuje, že pravidelný výkup a výmena papiera v roku 2017 sa bude konať každý mesiac v posledný pracovný deň a to v čase:\r\nod 09,30 h - 10,30 h na autobusovej zastávke v Horných Lelovciach\r\nod 15,00 h - 15,30 h na parkovisku pri Dome kultúry\r\nod 15,30 h - 15,45 h – na parkovisku – Námestie SNP\r\nPokiaľ máte záujem o odovzdanie a výmenu papiera, prineste zabalený papier, okrem kartónov, na avizované miesta, kde ho pracovník spoločnosti od vás odkúpi.

10.01.2017
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 06.11.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 04.12.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA