Vyjadrenie primátora mesta k reportáži

Úplné znenie vyjadrenia

Vyjadrenie RNDr. Daniela Daniša, primátora mesta Nováky k reportáži o súdnom spore medzi mestom Nováky a spoločnosťou SPORT SERVICE, s.r.o. o zaplatenie 81. 453,28 eur s prísl. odvysielanej RTVS v relácii "Reportéri"  dňa 13. 03. 2017.15.03.2017