Zrušenie opatrenia v pásme dohľadu pri výskyte ochorenia vtáčej chrípky

Úplne znenie


13.04.2017