Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v termíne od: 24.05.2017 07:30 do: 24.05.2017 15:30

Úplne znenie

Prerušenie distribúcie elektriny pre  ČOM 6208574 EIC 24ZSS6208574000P (Lelovská , Nováky) z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.

Ďalšie odberné miesta viď. úplne znenie

 24.04.2017