Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v termíne od: 11.05.2017 13:00:00 do: 11.05.2017 19:00:00

Úplné znenie


09.05.2017