Priateľské a inšpiratívne stretnutie s partnerským mestom Jílové u Prahy

Počas prvého júnového víkendu 2018 zavítali na hornú Nitru zástupcovia nášho partnerského mesta Jílové u Prahy. Starosta mesta Jílové u Prahy, Pavel Pešek spolu s primátorom mesta Nováky RNDr. Danielom Danišom diskutovali o vážnych témach týkajúcich sa rozvoja oboch miest. Obe mestá sa napriek geografickej vzdialenosti spojili, aby udržiavali vzájomné kultúrne putá, realizovali priateľské stretnutia a navzájom sa inšpirovali v oblastiach, akými sú napríklad: vodné hospodárstvo, hospodársky rozvoj či poskytovanie sociálnych služieb.

„Intenzívne stretnutia s našim partnerským mestom Jílové u Prahy predstavujú príležitosť na zdieľanie problémov, výmenu názorov v istých témach, ako aj návrhov na spoločné stratégie trvalo udržateľného rozvoja v oblastiach, akými sú napríklad: zdravotníctvo, školstvo, cestovný ruch, rozvoj ľudských zdrojov, životné prostredie či technologický rozvoj oboch partnerských miest.“ – hovorí primátor mesta Nováky, RNDr. Daniel Daniš.

Zmluvu o partnerstve uzavreli mestá Nováky, Slovenská republika zastúpené primátorom RNDr.  Danielom Danišom a Jílové u Prahy, Česká republika, 25. februára 2017 s vtedajšou starostkou mesta  Mgr. Květou Halanovou. Obe mestá sa tak zaviazali k výmene skúsenosti medzi správami miest, k vzájomnému rozširovaniu turistického ruchu, k rozvíjaniu a podpore podnikateľských aktivít, či k organizovaniu spoločných kultúrnych, umeleckých a športových programov a podujatí.

Aj júnová návšteva zástupcov mesta Jílové u Prahy je dôkazom aktívnej spolupráce oboch miest, ktoré plánujú ďalšie stretnutie na jeseň tohto roka.

Redakčná rada21.06.2018