Informácia o obmedzení dopravy na ceste I/9 v úseku Nováky – Nitrianske Sučany v km 164,765 - 166,265

Spoločnosť CESTY NITRA, a.s. informuje verejnosť, že v termíne od 6.11.2018 do 18.11.2018 bude v súvislosti so stavebnými prácami obmedzená premávka na cestnej komunikácii I/9v úseku Nováky – Nitrianske Sučany. Vodičov prosíme sledovať a dodržiavať dočasné dopravné značenie.

Za obmedzenia v premávke sa Vám vopred ospravedlňujeme.05.11.2018