Harmonogram vývozu objemných odpadov z veľkokapacitných kontajnerov pre rok 2019

Harmonogram vývozu veľkokapacitných kontajnerov r. 2019


19.03.2019