Pracovná ponuka MAS Rozvoj Hornej Nitry - Odborný asistent

PRACOVNÁ PONUKA MAS ROZVOJ HORNEJ NITRY

Námestie SNP 174/23, 972 71 Nováky

Vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta

ODBORNÝ ADMINISTRATÍVNY ASISTENT/EKONOMICKÝ MANAŽÉR KANCELÁRIE MAS

Kritéria  odborný administratívny asistent/ekonomický manažér kancelárie MAS

Miesto práce OZ MAS RHN Nováky, Námestie SNP 174/23 budova kúrie

Druh pracovného pomeru plný pracovný úväzok, pružný pracovný čas, pracovná zmluva

Termín nástupu : 01.máj 2019

Mzda brutto : 750,- €/mesačne

Informácie o pracovnom mieste

Popis vykonávaných činností na procesy PRV a CLLD :

Vo vzťahu k realizácií CLLD zabezpečuje odborné činnosti :

 • Súčinnosť pri príprave a zmene výziev na predkladanie žiadosti o príspevok,
 • Príjem a registrácia žiadostí o príspevok
 • Výkon formálnej kontroly prijatých žiadostí o príspevok
 • Príjem a vedenie evidencie prijatých žiadostí o platbu užívateľmi
 • Výkon základnej finančnej kontroly a administratívnej finančnej kontroly žiadosti o platbu užívateľa
 • Sledovanie a kontrola stavu vybavenia žiadosti o platbu užívateľa
 • Úhrada finančného príspevku užívateľovi
 • Účtovanie o poskytnutých príspevkoch užívateľom
 • Poskytovanie odbornej súčinnosti projektovému manažérovi pri plnení jeho úloh

Vo vzťahu k realizácií projektu na chod MAS zabezpečuje :

 • Vypracovanie žiadosti o platbu na riadiace orgány
 • Účtovanie o účtovných prípadoch súvisiacich s chodom MAS
 • Vedenie agendy personalistiky a miezd
 • Poskytovanie odbornej súčinnosti projektovému manažérovi

 

Požiadavky na zamestnanca

 • Vysokoškolské vzdelanie min. II. stupňa odborná prax 2 roky, alebo ukončené SŠ vzdelanie s maturitou a min. odborná prax 3 roky
 • Skúsenosti s prípravou implementáciou projektov, odborná prax 2 roky
 • Znalosť územia MAS vítaná
 • Počítačové zručnosti, word, excel, power point, internet (znalosť ITMS výhodou),
 • Schopnosť pracovať samostatne
 • Vodičský preukaz B

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania s priloženým štruktúrovaným profesijným životopisom, súhlasom so spracovaním osobných údajov doručte do 31.3.2019 na poštovú adresu : MAS Rozvoj Hornej Nitry o.z. Nám. SNP 174/23, 972 71 Nováky alebo na elektronickú adresu starosta@kamenec.sk 

 19.03.2019