Transformácia uhoľného regiónu horná Nitra

Úplné znenie

V prílohe prvá pracovná verzia Akčného plánu hornej Nitry, ktorú možno v termíne do  11. 04. 2019 do 12,00 h pripomienkovať na adrese sekretariat@novaky.sk.

 05.04.2019