Voľba poštou

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020 je:

podatelna@novaky.sk

 

Žiadosť o voľbu poštou- s TP na území SR.docx
Žiadosť o voľbu poštou- bez TP na území SR.docx
Žiadosť o voľbu poštou- s TP na území SR
Žiadosť o voľbu poštou- bez TP na území SR
Oznámenie-voľba poštou
Informácia-volič, ktorý má TP na území SR
Informácia-volič, ktorý nemá TP na území SR