Voľba poštou

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020 je:

podatelna@novaky.sk

 

Žiadosť o voľbu poštou- s TP na území SR.docx Dokument na stiahnutie: Žiadosť o voľbu poštou- s TP na území SR.docx
Žiadosť o voľbu poštou- bez TP na území SR.docx Dokument na stiahnutie: Žiadosť o voľbu poštou- bez TP na území SR.docx
Žiadosť o voľbu poštou- s TP na území SR Dokument na stiahnutie: Žiadosť o voľbu poštou- s TP na území SR
Žiadosť o voľbu poštou- bez TP na území SR Dokument na stiahnutie: Žiadosť o voľbu poštou- bez TP na území SR
Oznámenie-voľba poštou Dokument na stiahnutie: Oznámenie-voľba poštou
Informácia-volič, ktorý má TP na území SR Dokument na stiahnutie: Informácia-volič, ktorý má TP na území SR
Informácia-volič, ktorý nemá TP na území SR Dokument na stiahnutie: Informácia-volič, ktorý nemá TP na území SR
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 09.08.2022
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 08.08.2022
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA