Dodatočné povolenie stavby s kolaudačným rozhodnutím - „Stavebná úprava copilitov schodiskového modulu bytového domu ul. Bernolákova č. 632/7-13, Nováky“

Verejná vyhláška - úplné znenie


18.11.2021