Komisie MsZ

Komisia Termín zasadnutia Zápisnice
Komisia športu 11.04.2016
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 01.04.2016
Komisia športu 31.03.2016
Sociálna a zdravotná komisia 22.03.2016
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 21.03.2016
Komisia pre ochranu verejného záujmu 16.03.2016
Sociálna a zdravotná komisia 02.02.2016
Komisia športu 02.02.2016
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 02.02.2016
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 01.02.2016
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 01.02.2016
Komisia kultúry a vzdelávania 29.01.2016
Komisia športu 26.01.2016
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 20.01.2016
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 07.12.2015
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 13.12.2022
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia kultúry a vzdelávania 26.09.2022
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA