Komisie MsZ

Komisia Termín zasadnutia Zápisnice
Sociálna a zdravotná komisia 28.01.2015
Komisia kultúry a vzdelávania 27.01.2015