Rozpočet mesta

Názov Zverejnené Dokument
Hodnotiaca správa k programovému plneniu rozpočtu mesta Nováky za rok 2015 03.05.2016
Záverečný účet mesta Nováky za rok 2015 03.05.2016
Výročná správa mesta Nováky za rok 2015 03.05.2016
Čerpanie programového rozpočtu za rok 2016, do mesiaca 3. (vrátane) 22.04.2016
Príjmy bežného rozpočtu - rozpočtové za mesiac účtovania : 3.2016 22.04.2016
Príjmy rozpočtu na rok 2016 29.03.2016
Výdavky rozpočtu na rok 2016 29.03.2016
Programový rozpočet meta Nováky na roky 2016, 2017, 2018 08.12.2015
Rozpočet mesta Nováky na roky 2016, 2017, 2018 07.12.2015
Návrh rozpočtu mesta Nováky na rok 2016 09.11.2015
Aktualizácia č.2 rozpočtu mesta Nováky na rok 2015 08.10.2015
Aktualizácia č.1 rozpočtu mesta Nováky na rok 2015 08.07.2015
Výročná správa mesta Nováky za rok 2014 09.04.2015
Hodnotiaca správa k programovému plneniu rozpočtu za rok 2014 09.04.2015
Záverečný účet mesta 2014 09.04.2015
Rozpočet mesta Nováky na rok 2015,2016,2017 09.03.2015
Programový rozpočet mesta na roky 2015,2016,2017 09.03.2015
Aktualizácia č.1 rozpočtu mesta Nováky na rok 2014 08.09.2014
Záverečný účet mesta za rok 2013 03.06.2014
Hodnotiaca správa záverečného účetu mesta za rok 2013 03.06.2014
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 14.11.2022
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia kultúry a vzdelávania 26.09.2022
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA