Rozpočet mesta

Názov Zverejnené Dokument
Rozpočet mesta Nováky na roky 2017,2018,2019 28.12.2016
Aktualizácia č.1 rozpočtu mesta Nováky na rok 2016 11.07.2016
Čerpanie programového rozpočtu za rok 2016, do mesiaca 4. (vrátane), iba za nenulové riadky 31.05.2016
FIN 1-12 za mesiac účtovania : Príjmy 4.2016 (v Eur) 31.05.2016
Príjmy rozpočtu 2016 31.05.2016
Výdavky rozpočtu 2016 31.05.2016
Hodnotiaca správa k programovému plneniu rozpočtu mesta Nováky za rok 2015 03.05.2016
Záverečný účet mesta Nováky za rok 2015 03.05.2016
Výročná správa mesta Nováky za rok 2015 03.05.2016
Čerpanie programového rozpočtu za rok 2016, do mesiaca 3. (vrátane) 22.04.2016
Príjmy bežného rozpočtu - rozpočtové za mesiac účtovania : 3.2016 22.04.2016
Príjmy rozpočtu na rok 2016 29.03.2016
Výdavky rozpočtu na rok 2016 29.03.2016
Programový rozpočet meta Nováky na roky 2016, 2017, 2018 08.12.2015
Rozpočet mesta Nováky na roky 2016, 2017, 2018 07.12.2015
Návrh rozpočtu mesta Nováky na rok 2016 09.11.2015
Aktualizácia č.2 rozpočtu mesta Nováky na rok 2015 08.10.2015
Aktualizácia č.1 rozpočtu mesta Nováky na rok 2015 08.07.2015
Výročná správa mesta Nováky za rok 2014 09.04.2015
Hodnotiaca správa k programovému plneniu rozpočtu za rok 2014 09.04.2015
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 04.09.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 18.08.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA