Výberové konanie na pracovné miesta : terénny sociálny pracovník, odborný pracovník pre oblasť psychológie, odborný pracovník pre oblasť legislatívy, odborný pracovník pre oblasť ekonomiky, koordinátor komunitných aktivít a komunitného rozvoja.

Koordinátor komunitných aktivít a komunitného rozvoja
Odborný pracovník pre oblasť ekonomiky
Odborný pracovník pre oblasť legislatívy
Odborný pracovník pre oblasť psychológie
Terénny sociálny pracovník

Mesto Nováky

so sídlom Námestie SNP 349/10, 972 71 Nováky

vyhlasuje

výberové konanie na pracovné miesta

terénny sociálny pracovník, odborný pracovník pre oblasť psychológie, odborný pracovník pre oblasť legislatívy, odborný pracovník pre oblasť ekonomiky, koordinátor komunitných aktivít a komunitného rozvoja. 

Pracovné miesta sa obsadzuje pre výkon činnosti pracovníkov Kontaktného centra Nováky - podporného tímu počas trvania projektu "Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra"          s miestom výkonu práce v meste Nováky.

Pracovné miesta sa budú obsadzovať:  výberovým  konaním.

Podrobné informácie v prílohách. 07.10.2020