Výberové konanie na pracovné miesta „iný odborný personál“

Úplné znenie

Mesto Nováky so sídlom Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesta "iný odborný personál" pracovné miesta sa obsadzujú pre výkon činnosti pracovníkov Kontaktného centra Nováky - podporného tímu počas trvania projektu "Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra" s miestom výkonu práce v meste Nováky.05.08.2021