Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a pozvanie na ústne rokovanie a miestne šetrenie

  • Oznámenie o začatí stavebného konania a pozvanie na ústne rokovanie a miestne šetrenie
  • "rodinný dom Stilo Maxi"
  • Navrhovateľ: TROFIO a. s., v zast. Martin Filipkov
  • Termín zverejnenia: 13.11.2023 – 28.11.2023

 13.11.2023
Oznámenie
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 06.11.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 04.12.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA