Rozhodnutie_PATIO s.r.o.

rozhodnutie

Rozhodnutie_zmena stavby pred jej dokončením  SINGEL BYTOVÉ DOMY B,D, prípojky inžinierskych sietí.01.03.2019