Mestské zastupiteľstvo

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Rokovací poriadok

Prihlásenie do rozpravy

Termín

12.09.2019 15:00

Materiálov

1

Program

Hlasovanie

Uznesenia

Zápisnica

Predložené materiály na rokovanie MsZ 12.09.2019
Názov Predložil Dátum Dokument
Pozvánka 09.09.2019 15:25