Uzatvorenie lávky cez rieku Nitra

Mestský úrad v Novákoch oznamuje občanom, že z dôvodu opravy povrchu lávky cez rieku Nitra bude v stredu 17. apríla 2019 v čase 09,00 h do 14,00 h lávka pre peších a cyklistov uzatvorená. Preprava osôb bude zabezpečovaná  automobilovou dopravou na trase autobusová zástavka Lelovce – otočňa na ulici Jesenského pri lávke priebežne.12.04.2019
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 24.06.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia pre ochranu verejného záujmu 10.06.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA