Archív (zmluvy, faktúry, objednávky)

Archív zverejnených dokumentov do roku 2012.
Po roku 2012 sa všetky povinné dokumenty zverejňujú na stránkach DigitalneMesto.sk

Zmulvy Faktúry Objednávky
Názov Zverejnené Dokument
Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy uzatvorená podľa §50a Občianského zákonníka 08.10.2012
Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy uzatvorená podľa §50a Občianského zákonníka 08.10.2012
Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy uzatvorená podľa §50a Občianského zákonníka 08.10.2012
Darovacia zmluva - Mária Bandová 04.10.2012
Darovacia zmluva - Katarína Žemberová 04.10.2012
Darovacia zmluva - Lenka Balážová 04.10.2012
Darovacia zmluva - Mgr. Paulína Žemberová 04.10.2012
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 1190 03.10.2012
Dohoda o skončení nájmu uzavretá podľa § 676 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení. 02.10.2012
Zmluva o nájme pozemku podľa § 663 a nasl. Občianského zákonníka 01.10.2012
Kraščenič Ladislav, Zmluva o nájme bytu 01.10.2012
Darovacia zmluva - Andrea Valentová 01.10.2012
Darovacia zmluva - Lucia Benková 01.10.2012
Darovacia zmluva - Lenka Kmeťová 01.10.2012
Darovacia zmluva - Ivana Krausková 26.09.2012
Mandátna zmluva uzavretá podľa §566 a nasl. Obchodného zákonníka 24.09.2012
Zmluva č. 16 o poskytnutí prostriedkov z rozpočtu mesta formou dotácie na vrejnoprospešné činnosti 19.09.2012
Žaneta Plicová- Kaderníctvo Melánia, Zmluva o nájme nebytových priestorov 14.09.2012
Dodatok č.1 k zmluve č. 307/521/2012 o poskytnutí podpory vo forme: úveru 13.09.2012
Nájomná zmluva uzavretá podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka 27.08.2012
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 06.05.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia pre ochranu verejného záujmu 10.06.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA