Uznesenie vlády SR č. 808/2020 zo dňa 31.12.2020

uznesenia vlády SR č. 808 zo dňa 31. decembra 2020

Opatrenia od 1. januára 2021

Prehľad sprísnených opatrení na základe uznesenie vlády SR č. 808/2020 zo dňa 31.12.2020:

OBMEDZENIE slobody pohybu a pobytu – zákaz vychádzania od 1.1.2021 do 24.1.2021 v čase od 05.00 h do 01.00 h nasledujúceho dňa.

Výnimky zo zákazu:

- cesta do a zo zamestnania zamestnancov, ktorí nemôžu vzhľadom na povahu práce vykonávať prácu formou home office (práca z domu),

- cesta na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obchodnej činnosti, ktorá nemôže byť vykonávaná formou home office (práca z domu) a na cestu späť,

- cesta v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania si základných životných potrieb v najbližšej predajni alebo odbernom mieste od bydliska a cestu späť (potraviny, lieky, zdravotnícke prostriedky, hygienický tovar, drogériu, potreby pre zvieratá, starostlivosť o dieťa, pohonné hmoty, čistiarne odevov, noviny a tlačoviny, očná optika, banka, poisťovne, servis motorových vozidiel, servis bicyklov),

- cesta na poštu a cesta späť,

- cesta do zdravotníckeho zariadenia a cesta späť,

- cesta na testovanie na Covid-19 a cesta späť,

- cesta na pohreb, uzavretie manželstva a krst a cesta späť,

- cesta za účelom starostlivosti o blízku osobu a cesta späť,

- venčenie psov a mačiek do 1000 m od bydliska,

- cesta za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá a cesta späť,

- pobyt v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu,

- sprevádzanie maloletého dieťaťa do a zo zariadenia MŠ a ZŠ.

 

 04.01.2021