Kontaktné centrum Nováky

Kontaktné centrum v Novákoch je zložené z tímu odborníkov, ktorí poskytujú individuálne poradenstvo.

Bez ohľadu na to, či sa zamestnanec HBP, a.s. zapojí do národného projektu alebo nie,  môže využiť komplexné poradenské služby poskytované kontaktným centrom na jednom mieste, a to BEZPLATNE.

V oblasti právneho poradenstva môže ísť napríklad o konzultácie pri rôznych zmluvných vzťahoch ideálne pred, alebo aj po ich uzatvorení (kúpne zmluvy, zámenné zmluvy, darovacie zmluvy, zmluvy o dielo,  nájomné zmluvy, poistné zmluvy a iné). Rovnako poradenstvo o možných postupoch v  otázkach bezpodielového spoluvlastníctva, zamestnania, podnikania, manželstva, súdnych konaní a vo veľa iných oblastiach.    

V oblasti ekonomického poradenstva môže ísť napríklad o konzultácie v oblasti pomoci pri zvládaní účtovnej alebo daňovej agendy (daňové priznania, evidenčné povinnosti), pri zakladaní alebo prevádzkovaní živnosti, riadenia dlhu, predchádzania platobnej neschopnosti, riešenia otázky úverovej zadlženosti, možností (výhodách a nevýhodách) poistenia, vytváraní finančnej rezervy a iné.

V oblasti psychologického poradenstva sa môžu individuálne stretnutia so psychológom zamerať na viaceré oblasti ako je motivácia, zvládanie stresu, rozvoja vlastnej osobnosti, kariérneho rastu, využívanie životných príležitostí a veľa ďalších oblastí.

V oblasti sociálneho poradenstva pri posudzovaní povahy problémov, možnosti riešenia problémov,  pomoc pri vybavovaní štátnych sociálnych dávok a dávok sociálneho a dôchodkového zabezpečenia, podpora  počas krízových situácií, sprostredkovanie ďalšej pomoci.

Okrem možnosti individuálnych stretnutí s odbornými zamestnancami Kontaktného centra, pripravujeme podujatia a aktivity, orientované na rôzne oblasti života.18.06.2021
123
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 24.06.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia pre ochranu verejného záujmu 10.06.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA