Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu na mesiac december 2021 a január 2022

Oznamujem Vám, že v dňoch 2.-3.12.2021, 9.-10.12.2021, 16.12.2021 a 27.-28.1.2022 bude v priestoroch objektu "Duklianskych kasárni – Topírenská dolina" Zásobovacia základňa II., Muničný sklad Nováky, Duklianska 1, Nováky 972 71 vykonaná pyrotechnická činnosť príslušníkmi Centra testovania munície Nováky v zmysle Plánu skúšok výbušnín, munície a ich obalov na výcvikový rok 2021.22.11.2021
Oznámenie o začatí územného konania a pozvanie na ústne rokovanie
OLDIES, s.r.o., ul. Gorkého 3, Bratislava v z zastúpení Ing. Janou Tomanovou, Lazianska cesta 4, Kanianka podali dňa 29.5.2019 na Mesto Nováky ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 odst.1 stavebného zákona návrh na vydanie územného rozhodnutia ...
Zverejnené: 19.06.2019
Oznámenie o začatí stavebného konania- Obnova bytového domu Bernolákova 633
Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na ul. Bernolákova č.633, Nováky v zastúpení BENET, s.r.o., Nám. SNP 974/28, Nováky podali dňa 6.6.2019 na Mesto Nováky akopríslušný stavebný úrad žiadosť o stavebné povolenie na zmenu stavby : " Obnova bytového ...
Zverejnené: 18.06.2019
Vyhlásenie výberového konania na riaditeľa Materskej školy
VÝBEROVÉ KONANIE NA RIADITEĽA MATERSKEJ ŠKOLY - VYHLÁSENIE Mesto Nováky v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ...
Zverejnené: 06.06.2019
Výsledky volieb do Európskeho parlamentu v meste Nováky
Výsledky volieb do Európskeho parlamentu v meste Nováky konaných dňa 25.05.2019 ...
Zverejnené: 27.05.2019
Finančná správa spustila projekt eKasa
FOTO: Finančná správa spustila projekt eKasa
Finančná správa spustila projekt eKasa Ide o online napojenie pokladníc na finančnú správu.Nové povinnosti sa týkajú všetkých podnikateľov, ktorí evidujú tržbu. Podnikatelia musia svoje pokladnice upraviť alebo vymeniť a zapojiť sa do systému eKasa najneskôr od 1. júla ...
Zverejnené: 21.05.2019
Oznámenie o začatí konania -Ing. Pavol Ceglédy
Ing. Pavol C E G L É D Y, Hurbanova 262/14, 972 71 Nováky, v zastúpení Martin Bielik, 97202 Opatovce nad Nitrou č. 617,podal dňa 22. 5. 2019 na Meste Nováky, ako príslušnom stavebnom úrade podľa § 117 odst.1 stavebnéhozákona ...
Zverejnené: 19.06.2019
Cyklistický kurz
FOTO: Cyklistický kurz
15. júna od 09,30 h sa uskutoční cyklistický kurz na pumptracku v Novákoch. Kurz je zameraný na výučbu a tréning správnej techniky jazdy na pumptracku ...
Zverejnené: 11.06.2019
Cesta rozprávkovým parkom
FOTO: Cesta rozprávkovým parkom
Mesto Nováky v spolupráci s Nováckym ľudovým divadlom, Centrom voľného času a Základnou umeleckou školou usporiadali v sobotu 1. júna v Parku Dr. Štefana Moysesa "Cestu rozprávkovým parkom". Deti si prešli rozprávkové stanovištia, užili si  zábavné ...
Zverejnené: 03.06.2019
Prerušenie prevádzky služieb Telekom 3907 SBC4
Oznam od spoločnosti Telekom:Vážime si dôveru, ktorú nám prejavujete využívaním našich služieb. Naďalej chceme byt pre Vás partnerom, ktorý Vám vďaka najmodernejším technológiám neustále prináša nové služby a riešenia.Aby sme trvale zvyšovali úroveň a ...
Zverejnené: 27.05.2019
WORLD CHALLENGE DAY
FOTO: WORLD CHALLENGE DAY
Mesto Nováky sa zapája do  Medzinárodného dňa športu WORLD CHALLENGE DAY.Dňa 29. mája 2019 (streda) športujeme počas celého dňa, zapojte sa aj vy ľubovoľnou aktivitou!Našimi súpermi sú mestá Spišská Belá (SK) a Shingo (Japan).Športoviská v Novákoch sú v tento deň ZADARMO. Príďte si zacvičiť na ...
Zverejnené: 20.05.2019
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 10.04.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 22.04.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA