Kontakt

Matričný úrad


Hudecová Darina 421 46 512 1529
421 940 636 389 Email
Vzory žiadostí a zmlúv na stiahnutie
Oznámenie - rozvod Stiahni dokument
Žiadosť - určenie otcovstva Stiahni dokument
Žiadosť - vydanie-RL-SL-UL-OoRC Stiahni dokument
Žiadosť - zápis do osobitnej matriky Stiahni dokument
Oddelenie výstavby a rozvoja mesta
Ekonomické oddelenie
Kancelária primátora
Stavebné oddelenie
Oddelenie vnútornej správy
Sociálne oddelenie
Školstvo
Mestská polícia Nováky
Podateľňa
Pokladňa
Matričný úrad
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 10.04.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 22.04.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA